Ausstellung in Krakau 02.04.06-31.04.06


Opening / Otwarcie 01.04.06 Sturday / Sobota 17.00
Performance / Perforans - Michele Di Menna 18.00, 21.00
Exhibition / Wystawa 02.04.06 - 31.04.06
F.A.I.T.
ul. Kamienna 6, 30-004 Kraków

*Ola Bielas, Michele Di Menna, Lisa Jugert, Jonas Leihener, Maria M.
Loboda, Karl Orton, Anna Ostoya, Lasse Schmidt Hansen

31.03.06 / 18.30
„Jak (u)kszta_towa_ artyst_?"
Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53, sala 39
dyskusja w j_zyku angielskim

02.04.06 / 18.30
„Sophie Marceau w F.A.I.T, spotkanie z m_odymi artystami z
frankfurckiej Staedelschule"
Bunkier Sztuki, pl. Szczepa_ski 3a